Home
Home Izdavastvo Dizajn studio Skola stranih jezika Kontakt Home

BILBORDI – BILLBOARDS
.................................................................................

Plakat je danas, u obliku bilborda, povratio svoj primat i počeo da govori više od rečitih reklama.
.................................................................................

ICN   ICN

.................................................................................
Klijent: ICN - Beograd

ICN   ICN

.................................................................................

Klijent: ICN - Beograd

ICN   ICN

.................................................................................
Klijent: ICN - Beograd

ICN   ICN

.................................................................................
Klijent: ICN - Beograd

STILL   Forum Of Media Initiatives

.................................................................................

Klijent: STILL - Beograd
 
Klijent: Forum Of Media Initiatives - Beograd


 
..............................................................................................................................
ITAKA d.o.o.
Dunavski kej 15, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 63 7747 001
E-mail: itakabeograd@gmail.com
Žiro račun: 265-1060310000535-02

© 2010 ITAKA. All rights reserved.