Home
Home Izdavastvo Dizajn studio Skola stranih jezika Kontakt Home

LOGOTIPI – LOGOTYPES
.................................................................................

   Izrada zaštitnog znaka (logotipa) se ubraja u složenije zadatke grafičkog dizajna, zato što na jednostavan način, u sažetom obliku, obuhvata raznovrsne zahteve. Logotip je poput bleska koji u deliću sekunde otkriva najdublje i najskrivenije.
   Iz davnina su proizvođači stavljali inicijale na svoje proizvode, ili neki znak, zaštićujući svoj rad. Danas je zaštitni znak simbol raspoznavanja na tržištu, ali u isto vreme i garancija kvaliteta, znak zaštite i "znak časti".
   ITAKA vam nudi naefektniju identifikaciju firme: izradu logotipa koji će govoriti više od svih reklama, podsticati poverenje u kvalitet vašeg proizvoda i visok nivo saradnje.
.................................................................................
FAIR PLAY JOBS LTD

.................................................................................
Klijent: FAIR PLAY JOBS LTD - Kipar

PACIFIC LINK
.................................................................................
Klijent: PACIFIC LINK - Sydney
UNI-CHEM
.................................................................................
Klijent: UNI-CHEM - Beograd
QUADRA CHEMICALS
.................................................................................
Klijent: QUADRA CHEMICALS - Beograd
PELLCO
.................................................................................
Klijent: PELLCO - Beograd
PELLCO
.................................................................................
Klijent: PELLCO - Beograd
BROADMIND
.................................................................................
Klijent: BROADMIND doo - Beograd
LOCAL DEMOCRACY AGENCY
.................................................................................
Klijent: LOCAL DEMOCRACY AGENCY - Nikšić
LOCAL DEMOCRACY AGENCY
.................................................................................
Klijent: LOCAL DEMOCRACY AGENCY - Nikšić
ISOLAB TRADING
.................................................................................
Klijent: ISOLAB TRADING - Beograd
ISOLAB TRADING
.................................................................................
Klijent: ISOLAB TRADING - Beograd
ISOLAB TRADING
.................................................................................
Klijent: ISOLAB TRADING - Beograd
KEY CONNECTION MEDIA
.................................................................................
Klijent: KEY CONNECTION MEDIA - Beograd
KEY CONNECTION MEDIA
.................................................................................
Klijent: KEY CONNECTION MEDIA - Beograd
SERBIAN OPEN KVIZ
.................................................................................
Klijent: SERBIAN OPEN KVIZ- Beograd
SERBIAN OPEN KVIZ
.................................................................................
Klijent: SERBIAN OPEN KVIZ- Beograd
SERBIAN OPEN KVIZ
.................................................................................
Klijent: SERBIAN OPEN KVIZ- Beograd
CAFFE SIMPLE
.................................................................................
Klijent: CAFFE SIMPLE - Beograd
CAFFE SIMPLE
.................................................................................
Klijent: CAFFE SIMPLE - Beograd
CAFFE BROD
.................................................................................
Klijent: CAFFE BROD - Beograd
ŠAHOVSKI KLUB ITAKA
.................................................................................
Klijent: ŠAHOVSKI KLUB ITAKA - Beograd
 
..............................................................................................................................
ITAKA d.o.o.
Dunavski kej 15, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 63 7747 001
E-mail: itaka.bg@gmail.com
Žiro račun: 265-1060310000535-02

© 2010 ITAKA. All rights reserved.