Home
Home Izdavastvo Dizajn studio Skola stranih jezika Kontakt Home

ČASOPISI – MAGAZINES
.................................................................................

   Najpoznatije svetske novine imaju brižljivo profiliran izgled, bilo da je u pitanju glava lista, retorika naslova, prelom teksta, zaglavlja, vrsta slova. Čitalac u njima nalazi svoj odraz. U svojim novinama on se snalazi najbolje, uključujući i čitanje između redova. Tekst i podtekst su koordinate našeg dnevnog kretanja kroz vreme. Koji će list izabrati čitalac ne zavisi samo od kvaliteta i navike, nego i od izgleda.
   ITAKA je sarađivala u opremanju nekoliko listova i magazina:
.................................................................................

IRI - Advancing Democracy Worldwide   IRI - Advancing Democracy Worldwide

.................................................................................
Klijent: IRI - Advancing Democracy Worldwide

Ministarstvo za informacije Republike Srbije   SPORTSTAR

.................................................................................

Klijent: Ministarstvo za informacije Republike Sr.
 
Klijent: Informativni list SPORTSTAR - Beograd
NUNS   NUNS

.................................................................................
Klijent: Nezavisno udruženje novinara Srbije - Beograd

NUNS   NUNS

.................................................................................
Klijent: Nezavisno udruženje novinara Srbije - Beograd

NUNS   NUNS

.................................................................................
Klijent: Nezavisno udruženje novinara Srbije - Beograd

NUNS   NUNS

.................................................................................
Klijent: Nezavisno udruženje novinara Srbije - Beograd

 
 
..............................................................................................................................
ITAKA d.o.o.
Dunavski kej 15, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 63 7747 001
E-mail: itakabeograd@gmail.com
Žiro račun: 265-1060310000535-02

© 2010 ITAKA. All rights reserved.